Γεμιστική μηχανή Handtmann VF20

Γεμιστική μηχανή για την κατασκευή αλλαντικών προϊόντων και όχι μόνο!!!
Από την εταιρία ΒΜΜ, Τοποθέτηση PLC σε μια μηχανή της εταιρίας HANDTMANN.
Κατάργηση του παλιού ηλεκτρολογικού πίνακα και τοποθέτηση καινούργιου.